Tel: +48 501 517 490 | Mail: irbis @ home.pl


2014 - Nowe przepisy dotyczące energochłonności w budownictwie

Rok 2014 przywitał nas nowymi przepisami w tej kwestii! Zwiększono wymagania stawiane ścianom zewnętrznym przyjmując jednocześnie dalsze zaostrzenie przepisów w latach kolejnych (2017, 2021). Na dzień dzisiejszy wartość współczynnika U dla ściany zewnętrznej pomieszczenia ogrzewanego powinna osiągnąć wartość U=0,25 W/(m2xK). Przekładając to na język zrozumiały dla inwestora warstwa ocieplenia o współczynniku Lambda = 0,033-0,042 (czyli taki jak popularnych materiałów izolacyjnych dostępnych w handlu - 0,033 styropian grafitowy, 0,43 styropian zwykły), dla ściany o grubości 25cm powinna mieć minimalną grubość równą:

  • - z betonu komórkowego (suporeks, itp.) klasy 400: 8-10 cm
  • - z betonu komórkowego (suporeks, itp.) klasy 600: 10-13
  • - z pustaków ceramicznych (Poroton, Poroterm, itp.): 11-15 cm
  • - z silikatów (wyroby piaskowo-wapienne): 12-16cm