Tel: +48 501 517 490 | Mail: irbis @ home.pl


Budujemy dom - stan surowy otwarty

Prześledźmy prace wchodzące w zakres stanu surowego otwartego, na przykładzie domu parterowego.

  Stan surowy otwarty
 • wyprowadzenie poziomu wewnętrznych i zewnętrznych ścian nośnych na pierwszej warstwie pustaków/bloczków, w przypadku pustaków ceramicznych wypełnienie ich perlitem, w celu odizolowania cieplnego od fundamentu - możliwe wykorzystanie elementów dedykowanych
 • wymurowanie ścian nośnych j.w., z wykonaniem zbrojenia podokiennego i nadproży okiennych oraz drzwiowych
 • murowanie komina systemowego z ewentualnym wyprowadzeniem odpływu skroplin
 • szalowanie i wykonanie zbrojenia wieńca i ewentualnych podciągów, balkonów, stropu i umiejscowionych w nim przejść dla komina itp.
 • szalowanie i zbrojenie schodów wewnętrznych (jeśli projekt takie przewiduje)
 • wylanie stropu nad parterem z użyciem wibrołaty, zalanie schodów
 • zasypanie ocieplonych ścian fundamentowych
 • wykonanie ścian działowych parteru z uwzględnieniem pustki pozwalającej na swobodną pracę stropu
 • wymurowanie ścianek kolankowych i szczytów z wyprowadzeniem poziomu, zbrojeniem podokiennym oraz zwieńczenie otworów nadprożami
 • wykonanie zbrojenia wieńca ścianek kolankowych i szczytów, z osadzeniem kotew murłat i ewentualnie płatwi a także zbrojenia trzpieni żelbetowych ścianki kolankowej
 • szalowanie wieńca oraz trzpieni i zalanie betonem z wykorzystaniem buławy wibrującej
 • wymurowanie i wykończenie komina w części ponad dachem
 • izolacja pozioma wieńca pod murłaty
 • impregnacja drewna na więźbę środkiem nie wymywalnym przez opady atmosferyczne
 • wykonanie konstrukcji drewnianej dachu z ewentualnymi elementami stalowymi
 • położenie wiatroizolacji dachu z przybiciem kontrłat bądź wykonanie pełnego deskowania i pokrycie go papą z nabiciem kontrłat i łat
 • wykonanie pokrycia dachu z wentylacją połaci, kominkami kanalizacji, wentylacji kotłowni, ławami kominiarskimi i płotkami śniegowymi
 • wykonanie instalacji odgromowej dachu
 • montaż rynien

Harmonogram ten należy dostosować do własnych potrzeb, w zależności od projektu i planowanych rozwiązań szczegółowych.