Tel: +48 501 517 490 | Mail: irbis @ home.pl


Budujemy dom - stan zerowy

Prześledźmy prace wchodzące w zakres stanu surowego, na przykładzie domu parterowego.

 • wykonanie tymczasowego ogrodzenia
 • zgłoszenie rozpoczęcia robót w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego i pobranie dziennika budowy
 • wykonanie przyłącza energetycznego (można ten punkt przełożyć na okres późniejszy, ale konieczne jest dysponowanie agregatem prądotwórczym)
 • wykonanie przyłącza wody (alternatywą jest zbiornik na wodę)
 • ustawienie WC (tu do wyboru mamy wykonanie sławojki we własnym zakresie bądź skorzystanie z rozwiązań gotowych, ale stosunkowo drogich, typu TOITOI)
 • wykonanie wjazdu na działkę (korytowanie, utwardzenie gruzem, tłuczniem itp.)
 • usunięcie humusu z terenu objętego pracami budowlanymi
 • wytyczenie budynku z naniesieniem repera - wyznacznika orientacyjnego poziomu wysokościowego
 • wykonanie wykopu pod ławy fundamentowe
 • przygotowanie przepustów dla kanalizacji, przyłącza wody, przyłącza energii elektrycznej
 • przepust dla doprowadzenia powietrza do kominka (jeśli jest planowany)
 • przepust dla czerpni powietrza neutralnego i powietrza z GWC - do zasilania wentylacji
 • ułożenie uziomu fundamentowego
 • wylanie chudziaka pod ławy fundamentowe
 • wykonanie izolacji poziomej na chudziaku
 • szalowanie ław fundamentowych ze sprawdzeniem poziomów
 • wykonanie zbrojenia ław fundamentowych ze szczególnym uwzględnieniem zakładów na połączeniach i w narożnikach
 • zalanie ław fundamentowych z wibrowaniem
 • wykonanie izolacji poziomej na ławach
 • szalowanie z ewentualnym zbrojeniem i wylanie bądź murowanie ścian fundamentowych wewnętrznych i zewnętrznych do poziomu górnej powierzchni podkładu pod podłogę parteru
 • uszczelnienie przepustów i izolacja pionowa ścian fundamentowych
 • ocieplenie ścian fundamentowych
 • izolacja pozioma na ścianach fundamentowych na wysokości górnej powierzchni podkładu betonowego (tak aby możliwe było połączenie z izolacją pod ociepleniem podłogi)
 • wykonanie drenażu odwodnieniowego wokół fundamentów ze studzienkami rewizyjnymi (w przypadku niskiego stanu wód powierzchniowych)
 • zasypanie fundamentów z zewnątrz
 • rozprowadzenie przewodów powietrza wentylacyjnego, powietrza do kominka, kanalizacji, wody i innych instalacji (ta pozycja uzależniona jest od poziomu budynku i instalacji odbiorczych)
 • wypełnienie przestrzeni wewnątrz ław i zagęszczanie piasku/podsypki pod podkład z chudego betonu (podłoga na gruncie)
 • wykonanie podkładu betonowego pod podłogi, z dylatacjami (jeśli konieczne)

Harmonogram ten należy dostosować do własnych potrzeb, w zależności od projektu i planowanych rozwiązań szczegółowych.